GESLAAGD!

SUCCESVOLLE AFSLUITING LEERGANG LEIDERSCHAP IN SPORT

Bestuurders kijken tevreden terug op mooi programma

DE LEERGANG HAD TOT DOEL EFFECTIEVER TE WORDEN IN JE LEIDERSCHAP EN JE HANDELINGS-REPERTOIRE UIT TE BREIDEN

Alle deelnemers aan het leerprogramma ‘Effectief Leiderschap – Impact in de Sportsector’ hebben afgelopen september uit handen van Bas Weegberg, voorzitter van FNV Young and United, hun certificaat ontvangen. De deelnemers, trainers en de organiserende FNV-bestuurders Hanan Yagoubi en Ingrid Koppelman kijken terug op een succesvol programma.

De leergang is gestart als een programma voor professionals die lid zijn, of lid willen worden, van de FNV en die in de sportsector werken. Het programma is voor mensen die zich willen ontwikkelen op het gebied van (persoonlijk) leiderschap. Daarnaast richt het programma zich op het creëren van een netwerk van talentvolle, innovatieve leiders in de sportsector.

Met de deelname aan het leerprogramma wilde de FNV (aankomende) leden de mogelijkheid geven om hun handelingsrepertoire uit te breiden en effectiever te worden in hun leiderschap. ‘En dat hebben ze gedaan, van oktober 2019 tot en met september 2020. En hopelijk werkt het opgebouwde netwerk uiteraard nog veel langer door’, vertelt een enthousiaste adviseur en trainer Marjolein Verhallen van de Universiteit Utrecht.

OP WEG IN DE ONTWIKKELING IN WERK

Marjolein ontwikkelde en organiseerde, samen met collega-adviseur en -trainer Sofie van den Hombergh, vanuit de Universiteit Utrecht in totaal acht fysieke bijeenkomsten en twee online bijeenkomsten. Marjolein: ‘Onze rol is dat we onderwijs voor professionals ontwikkelen en verzorgen. We helpen daarmee mensen, organisaties en sectoren op weg in hun ontwikkeling in werk. De vraag kwam vanuit de FNV om een maatwerkprogramma te ontwikkelen en verzorgen voor professionals in de sport op het gebied van leiderschap. Dat hebben we met veel plezier gedaan.’

ALLEMAAL GESLAAGD

Alle geslaagden, inclusief online kandidaat, ontvingen eind september na een succesvolle afsluiting van het programma, hun certificaat. ‘Het was een heel goede ochtend’, vertelt trainer Marjolein Verhallen. ‘We wilden erg graag fysiek met elkaar en samen afsluiten. Dat was ook echt de kracht van de training, met elkaar zijn, elkaar live zien. Het was een heel mooie inhoudelijke afsluiting en we werkten de laatste bijeenkomst met trainingsacteurs, zodat we ook echt konden "intrainen". Want je kunt het cognitief wel allemaal goed begrijpen, maar je moet het in het dagelijks leven met je medewerkers en stakeholders ook in de praktijk kunnen brengen. Na de inhoudelijke afsluiting ontving iedereen uit handen van Ingrid en Bas van de FNV het welverdiende certificaat.’

KIM VAN OLST EN KOEN VERMOOTEN ZIJN BIJZONDER ENTHOUSIAST OVER DE LEERGANG
'ONDANKS CORONA HEBBEN WE DE AFGELOPEN MAANDEN ALS HEEL POSITIEF ERVAREN'

EFFECTIEVER REAGEREN

‘Nu de deelnemers het leerprogramma achter de rug hebben, zijn ze in staat om met een helikopterview boven hun eigen vaardigheden en eigen leiderschap te gaan staan. Hierdoor kunnen ze effectiever reageren op wat er speelt en wat ze graag voor elkaar willen krijgen. Verder heeft het programma hen geleerd te reflecteren en zich bewust te zijn en worden van wat ze doen. Ook hebben ze hun handelingsrepertoire uitgebreid en hebben ze hun individuele impact, wat eigenlijk de officiële titel van de training was, weten te vergroten. Dat is de grootste winst van dit programma.'

'En het was een enorm diverse groep, uit alle geledingen van de sport. Van jong tot wat ouder en van bondscoach tot accountmanager sport, van ijshockeybond tot atletiek- en turnbond. Het is een heel gemêleerd gezelschap dat samen ook echt een netwerk heeft gevormd en elkaar daarin weet te vinden en elkaar versterkt heeft. Ook over de grenzen van de sport, want natuurlijk is ijshockey wat anders dan turnen. Dus het heeft in dat opzicht binnen de sportsector zelf ook andere verbanden en inzichten opgeleverd.’

INVLOED CORONA

‘Mensen durven de ander aan te spreken, dat is heel mooi. Ze zochten elkaar ook digitaal op of gingen bij elkaar langs. Want gelukkig hebben de deelnemers elkaar afgelopen maanden wel regelmatig gezien en gesproken.’

‘We werken met eigen casuïstiek, onderwerpen en vragen die deelnemers in het dagelijks leven bezighouden. Dat betekende dat het sinds maart ook regelmatig ging over corona en de problemen die dat met zich meebrengt. Dat werd ook ingebracht. Met vragen als: "Hoe neem ik mensen mee in onze beslissingen?" en "Hoe moet het crisismanagement eruit gaan zien?". Maar voor anderen was en is de coronaperiode juist een kans om dingen te gaan ontwikkelen. Dat kwam allemaal naar voren.’

POSITIEF

‘Eigenlijk hebben we de afgelopen maanden als heel positief ervaren, ondanks dat iedereen met vaak grote restricties in zijn of haar werk te maken had. Er was zelfs een deelnemer die het zag als een moment om zich te focussen op zaken waar hij anders nooit aan toegekomen was. Maar natuurlijk was er ook de realiteit van de dag, zoals wat er bijvoorbeeld in de diverse sporten speelde en speelt: hoe mag er nu wel of niet gesport worden? Is een sport een contactsport? Wat als je op de bank zit? Daar moest voor gelobbyd worden. De dagelijkse realiteit zeg maar, hoe je mensen meeneemt. Het was niet negatief en pessimistisch, maar meer: hoe kun je in deze huidige coronasituatie ook impact hebben.’

GOEDE VIBE

‘Ik vond het heel leuk om dit voor de FNV te doen, vooral omdat het zo’n gemêleerd gezelschap van mensen was. Met zoveel enthousiasme van elf totaal verschillende bloedgroepen uit de sportsector, die met elkaar hun kennis vermenigvuldigden en deelden. Daarin ontstond zo’n goede "We gaan dit met z’n allen doen"-vibe. En daarin maakte je rol, leeftijd of sportsector niet uit. Dat vond ik heel mooi om te zien.'

MOOIE DYNAMIEK

Marjolein: 'Sofie en ik hebben als trainers dan ook heel erg genoten van de dynamiek die we in de groep zagen ontstaan en van de manier waarop ze elkaar, ook tussentijds, op weg hielpen. Als ik dan vroeg hoe het de afgelopen periode was gegaan en hoorde wat mensen aan elkaar als buddy hadden gehad. Denk dan aan tussentijdse reflectie, samen een opdracht doen, sparren, waardoor gesprekken op de werkvloer en in het netwerk veel beter verliepen. Dat voelde ik echt in de groep, maar zag ik ook onderling gebeuren. ze hebben zich dingen eigen gemaakt en dat in de praktijk prachtig toegepast. Dan denk ik: hier doe ik het voor. Ondanks dat het soms lastig was om elkaar op te zoeken vanwege corona.’

VERVOLG

‘Het leuke vind ik ook dat alle deelnemers over een poosje weer bij elkaar willen komen en willen kijken hoe het een ieder vergaat. Dat snap ik ook wel, want we hebben constant gewerkt met eigen casussen en vraagstukken waarmee ze aan het werk gingen en elkaar op weg hielpen. Dus iedereen wil ook het vervolg daarvan meemaken en heeft behoefte aan intervisie. Ze zijn een hechte groep geworden en benieuwd naar elkaars vervolg. In dat kader is er het idee om vanuit de FNV een intervisiemogelijkheid aan te gaan bieden. En hopelijk komt er ook een tweede editie van "Effectief leiderschap in de sport". Want het was een mooie en succesvolle reeks bijeenkomsten. Vooralsnog houden we het nu bij een terugkommoment waarop iedereen zijn of haar stand van zaken kan delen met de rest van de groep’, besluit Marjolein.

Deel deze pagina