VOORSTELLEN NIEUWE CAO

ONDERHANDELINGEN CAO SPORT VAN START

Binnenkort start bestuurder Publiek Belang Hanan Yagoubi de onderhandelingen over een nieuwe cao Sport. Hanan: ‘In de vorige cao-ronden hebben we goede inhoudelijke protocolafspraken kunnen maken. Denk dan aan afspraken over duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, scholing, ontwikkeling et cetera. Deze afspraken willen we heel graag ook in de nieuwe cao opgenomen hebben.'

Afgelopen periode is onder leden, maar ook onder niet-leden, een enquête gehouden om te peilen wat de wensen zijn. 'Daarnaast hebben we natuurlijk ook overlegd met onze kaderleden', vertelt Hanan. 'Zij zijn onze oren en ogen op de werkvloer.' Wij hebben - in samenspraak met onze leden - de volgende voorstellen naar de werkgevers gedaan. Deze voorstellen zijn gebaseerd op de arbeidsvoorwaardennota van de vakbonden en de rondvraag onder de leden:

  • Koopkracht

De vakbonden hebben de loonvraag voor het komende jaar vastgesteld. Omdat in de sector een aantal onzekere factoren een rol speelt, stellen we als vakbonden voor om een reële koopkrachtverbetering af te spreken per 1 januari 2021, die voldoende tegemoetkomt aan de wens van onze leden. Tijdens onze overleggen willen we de mogelijkheden van de koopkrachtverbetering bespreken en daar afspraken over maken.

  • Verlof

We willen graag meer ruimte en mogelijkheden voor verlof voor werknemers. We stellen bijvoorbeeld voor om het ouderschapsverlof aan te vullen naar honderd procent loon. Dat is nu zeventig procent van het loon. Daarnaast willen we het ook mogelijk maken voor werknemers om extra zorgverlof op te nemen tegen vijftig procent loon en honderd procent pensioenopbouw.

  • Thuiswerkregeling

Vanwege het coronavirus werken steeds meer werknemers, die vallen onder de cao Sport, langdurig thuis. Dit zal waarschijnlijk de komende maanden doorzetten en tot een aantal maanden in 2021 duren. Voor veel werknemers is dit een behoorlijke belasting, omdat ze geen goed uitgeruste thuiswerkplek hebben. Op den duur gaat dit ten koste van de gezondheid van de werknemers. We zouden daarom graag afspraken maken over goed uitgeruste thuiswerkplekken met goede apparatuur, een bureau, bureaustoel et cetera.

  • Bevorderen interne mobiliteit

Een van de belangrijke onderwerpen binnen de branche is het behouden van talent voor de sport. Dit willen wij graag bevorderen door werknemers die al vijf jaar werkzaam zijn onder de cao Sport, hun vaste contract te laten behouden wanneer ze voor een andere organisatie gaan werken die ook onder die cao valt.

GEEN VERSLECHTERINGEN

'Wij accepteren geen verslechteringen', besluit bestuurder Hanan. 'We willen niet dat er ook maar iets van de arbeidsvoorwaarden afgenomen wordt. En we willen graag een looptijd die past bij de afspraken die we nu maken. Dan kunnen we praten over een langjarige cao. Die bijvoorbeeld loopt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023, waarbij een verdedigbare loonafspraak in alle jaren een voorwaarde is.'

Het laatste nieuws over de onderhandelingen over de cao Sport lees je op de site van Publiek Belang.

Heb je vragen over de cao Sport? Download dan de app.

Deel deze pagina