KLEINERE FLEXIBELE SCHIL

Cao Grondstoffen, Energie en Omgeving

MEER MENSEN IN VASTE DIENST DOOR CAO-AFSPRAAK

NEGENHONDERD NIEUWE COLLEGA'S IN DE SECTOR GEO

In 2016 zijn de bonden en de werkgever begonnen met het uitvoeren van een cao-afspraak om in Grondwater, Energie en Omgeving (GEO) minder met uitzendkrachten te werken, door hen een vaste baan aan te bieden. Dat noemen we het verkleinen van de flexibele schil.

Vier jaar geleden, in 2016, sprak de FNV met werkgevers af om tot en met 2019 bijna vijfhonderd uitzendkrachten in vast dienst te nemen. Tot 2019 zijn al 570 uitzendbanen omgezet in vaste banen. In 2019 mochten we nog eens 332 uitzendkrachten begroeten, waarvan 174 mensen een arbeidsovereenkomst hebben gekregen voor onbepaalde tijd. Dat zijn negenhonderd nieuwe collega’s in de sector!

Waarom werken collega’s via het uitzendbureau of komen collega’s tijdelijk in dienst?

Omdat het aanbod van werk niet altijd gelijk is. Soms is het loeidruk, de andere keer wat rustiger. De partijen die de cao afspreken, waaronder de FNV, vinden dat de flexibele schil moet passen bij de bedrijfsvoering en dus niet groter dan nodig mag zijn. Maar helemaal te vermijden is het ook niet. Het werk moet natuurlijk wel gedaan worden. Het beperken van de flexibele schil kan ook door de ‘vaste’ collega’s flexibeler, dus op wisselende dagen of uren, in te zetten. Daarover zijn cao-partijen dan ook in gesprek.

Voor de hoogte van je salaris maakt het niet uit of je in vaste dienst bent of werkt via het uitzendbureau – iedereen valt onder de cao GEO en wordt volgens de cao beloond.

Deel deze pagina