CAO PAARDENSPORT

AFSPRAKEN OVER GOED WERK WORDEN STEEDS URGENTER

‘Een cao Paardensport valt of staat met meer FNV-leden!’

'MENSEN ONDERSCHATTEN DIT WERK HEEL ERG. HET BEELD DAT ZIJ HEBBEN, KLOPT NIET'

Martine Groenevelt (53) is al zo’n 25 jaar werkzaam in de paardensport en sinds drie jaar lid van de FNV. Samen met collega’s en bestuurder Ingrid Koppelman maakt ze zich hard voor een cao Paardensport. ‘Dat is hard nodig, want er is voor ons als werknemers niets op papier geregeld. Geen pensioenopbouw, geen afspraken over meeruren en geen loonschaalstelsel.’

‘Ik ben niet, zoals heel veel mensen in de paardensport wel, van jongs af aan met paarden bezig geweest’, vertelt Martine. ‘Ik ben een late starter, zoals ze dat noemen. Ik was al midden twintig toen ik ging paardrijden en besloot pas later de instructeursopleiding te volgen. Ik woonde toen in Engeland en heb sindsdien altijd in diverse maneges gewerkt, zowel in Engeland als hier in Nederland. Nu werk ik alweer ruim tien jaar bij manege Nieuw Amstelland in Amstelveen.’

EEN HEEL DIVERSE SECTOR

De paardensport is een heel diverse sector die bestaat uit uiteenlopende soorten bedrijven: maneges, trainingsstallen, pensionstallen, opfokbedrijven en handelsstallen. Daar werken vele mensen in functies variërend van paardenverzorgers en stalmedewerkers tot professionele ruiters en instructeurs.

ERKENNING VOOR HET WERK

‘De perceptie is dat het werk op een manege laaggeschoold werk is’, vertelt Martine. ‘Vegen en stallen uitmesten kan iedereen! Er zit een heel groot element in van fysiek hard werken. Echter, aan de andere kant zit er ook een grote expertisekant aan die wel heel specifiek en specialistisch is. De eisen die gesteld worden zijn best hoog en niveau 3 instructeur is hbo-niveau. Ook moet je bijvoorbeeld je talen goed kennen. En als je niet goed kunt communiceren, kun je niet goed lesgeven. Je bent ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de ruiters.’

'En ondernemers zeggen graag ‘ja’ tegen een jong enthousiast iemand die in ruil voor een paar ritjes de stal schoonhoudt, het paard borstelt en zeven dagen per week voert. Ook dat maakt erkenning voor het werk en het via een cao betaald krijgen heel lastig. Mensen onderschatten dit werk heel erg. Het beeld dat zij hebben, klopt niet.’

PETITIE

‘We zijn een aantal maanden geleden een petitie gestart’, vertelt Martine verder. ‘Daar wilden we mee inventariseren wat de behoefte is van werknemers in de paardensport aan een cao. De petitie is ondertussen door zo’n 1.900 mensen ondertekend en daarmee is wel bewezen dat heel veel mensen het tijd vinden voor een cao met goede afspraken. Maneges zijn vaak kleine bedrijven waar geen ondernemingsraad is. Dat maakt het heel lastig om tot goede afspraken te komen.'

'De FNRS, de branchevereniging en federatie in de paardensport, heeft inmiddels ook lucht gekregen van de petitie en heeft geopperd om een handboek met afspraken te maken. Mooi, maar we willen geen handboek, we willen een cao! Want zonder ondernemingsraden hebben we als werknemers helemaal geen gegarandeerde inspraak in zo’n handboek. Dat maakt dat we ons via de FNV moeten gaan organiseren om dat voor elkaar te krijgen.’

CAO IS URGENT

Martine merkt ook dat sommige collega’s en werknemers in de paardensport bang zijn om zich uit te spreken: ‘Mensen zijn misschien bang dat ze hun baan verliezen, ze zijn ook niet allemaal even communicatief vaardig. Dat zijn obstakels. Het is heel urgent dat er een cao komt. Als je de reacties op de petitie leest, dan liegen die er niet om. Over aantallen uren die mensen soms moeten werken, de fysieke conditie die ze na vele jaren werk hebben, niet of amper betaald worden… Dan realiseer je je dat er écht een cao moet komen. Met name ook omdat er geen pensioenregeling is.’

DRAAGVLAK NODIG

‘Maar daar hebben we wel draagvlak voor nodig. Dat betekent dat meer mensen uit de paardensport zich bij de FNV moeten aansluiten. Want met het handjevol dat zich nu aangesloten heeft, redden we het niet. Als we ons allemaal aansluiten kan de FNV namens ons onze belangen behartigen en onze toekomt en die van de sector veiligstellen door middel van een goede cao. Samen staan we sterker.'

JONGEREN MOTIVEREN

‘Er zijn plannen om ook de zogenaamde groene scholen te betrekken bij deze campagne. Het is ons doel om de aankomende paardensectormedewerkers op jonge leeftijd al kennis te laten maken met de FNV en uit te leggen wat we als FNV doen en waar we voor staan’, besluit Martine. ‘Jongeren zijn voor ons een grote en belangrijke doelgroep, denk ik. Zij zijn de toekomst van de paardensportsector. Ik kan niet wachten om daarmee aan de slag te gaan.’

'ALS WE ONS ALLEMAAL AANSLUITEN KAN DE FNV NAMENS ONS ONZE BELANGEN BEHARTIGEN, ONZE TOEKOMT EN DIE VAN DE SECTOR VEILIGSTELLEN DOOR MIDDEL VAN EEN GOEDE CAO'

Deel deze pagina