MICHAËL DE WIT OVER DE NIEUWE CAO GEO

'WE ZIJN NIET ONTEVREDEN, HET TOTALE PLAATJE IS MOOI'

Tekst De Schrijffabriek Beeld Martin de Bouter

'MIJN INZET WAS DE 'HELDENBONUS' VAN 500 EURO. UITEINDELIJK IS DAT 100 EURO GEWORDEN. IK VIND HET EEN MOOI RESULTAAT'.

Michaël de Wit (38) uit Apeldoorn is chauffeur van één van de vier zijladers, in de volksmond ‘vuilniswagens’, in Deventer. Hij werkt sinds zo’n twintig jaar bij Circulus-Berkel en heeft ondertussen bijna alle disciplines wel gehad.

‘Eerst via het uitzendbureau,’ vertelt Michaël, ‘totdat ik in 2008 een vast dienstverband kreeg. En ik heb, zeker in het begin, alles wel gedaan: milieupark in Apeldoorn, overslag, bedrijfsafval en op de caddy de prullenbakjes in het centrum en langs de weg legen. Alleen zout strooien, kraanwagen en exploitatie heb ik nooit gedaan. Nu zit ik alweer zo’n jaar of zes op de zijlader’.

KADERLID

Michaël werkt met veel plezier in z’n fulltime dienstverband: ‘Anders zou ik ander werk moeten gaan zoeken,’ zegt Michaël. ‘Ik heb het heel erg naar m’n zin en vooral met collega’s hebben we een hecht clubje. Dat maakt het ook leuk.’ Daarnaast is Michaël kaderlid voor de FNV: ‘Ik zit in het branchebestuur en in de sectorraad, als afgevaardigde uit de branche.’ In dat opzicht was de afgelopen periode druk. ‘We hebben als brancheraad veel overlegd. In het begin leken de cao-gesprekken wat taai te verlopen. Begin november hebben we - samen met collega’s - een plan gemaakt voor de inhoud van de nieuwe cao. . Op basis daarvan hebben we een heel mooie inzetbrief geschreven, waarvan onze inzet de ‘heldenbonus’ van 500 euro onderdeel was. Uiteindelijk is die bonus 100 euro geworden, zo is het ook in de cao afgesproken. En natuurlijk had ik liever 500 euro gehad, los van de cao-berekening.’

HAKKEN IN HET ZAND

‘Meestal gaan er wel drie of vier formele overleggen vooraf aan een eerste bod,’ legt Michaël uit. ‘Maar dit keer kwam onze bestuurder al na twee overlegrondes met een bod bij ons terug. En dus gelijk weer een bijeenkomst. Werkgevers wilden vooral pas op de plaats maken met alleen wat belastingverrekening. Daar gingen we niet mee akkoord. Toen al snel bleek dat er geen rek in zat, ging iedereen met de hakken in het zand en hebben we vrij vlot besloten om tot actie over te gaan. Omdat er nog geen definitief eindbod lag, moest er juridisch gezien eerst formeel aangevraagd worden of we actie mochten voeren. Daar zijn we meteen mee begonnen, zodat we begin januari, op het moment dat er een echt eindbod lag, in actie konden komen. Want zo slim waren werkgevers wel, om het tot na de feestdagen te rekken.’

BIJNA EEN ECHTE STAKING

‘Wij vonden het eindbod onacceptabel en hadden 18 januari bij AVR Rozenburg de kick off. Daar verzamelden we die dag heel vroeg met een paar honderd man. Ik weet zeker dat als er geen corona was geweest, er nog veel meer mensen waren geweest. Het was wel sportief dat AVR ons het actiecentrum op het terrein zelf op liet bouwen. Met tientallen auto’s hebben we van ons laten horen, geprotesteerd en getoeterd. Een man of vijf heeft namens de FNV een woordje gedaan. Ikzelf maar ook Hanan, Willem, Tuur Elzinga en mijn collega Marco. Vervolgens hebben we de keer daarop ook bij ons, Circulus-Berkel in Apeldoorn en in Zutphen, aan de poort gestaan. Vrijdag 29 januari zouden we bij HVC hardere actie gaan voeren, niet uitrijden van wagens en echt staken. Op donderdagavond kwamen werkgevers echter met een bod dat wij goed genoeg vonden om aan de leden voor te leggen. Uiteindelijk is het gebleven bij vriendelijke acties en hebben we niet tot concrete dreiging over hoeven gaan.’

GOEDE ONDERWERPEN

Zelf is Michaël niet te spreken over dat de heldenbonus geen 500 euro bedraagt, maar eenmalig 100 euro, naar rato van het aantal gewerkte uren. ‘Verder had ik ‘m graag los gezien van de cao, dus niet als onderdeel van. Voor de rest staan er wel goede dingen in de cao. Zo is de generatieregeling met 5 jaar verlengd en heeft een nieuwe trede erbij gekregen, de ORT is verlengd en de 45 euro basisloon is voor veel mensen positief, ongeacht in welke laag je zit. Toen het voorstel in het branchebestuur besproken werd, wilden sommige collega’s nóg verder onderhandelen. Als we dat voorstel aan de kant hadden gegooid, was het verder in het jaar alleen maar minder geworden. Uiteindelijk is het neutraal voorgelegd aan de leden en hebben de leden tot en met half februari kunnen stemmen.’

VERTROUWEN OP ONDERHANDELAARS

Michaël is overall genomen niet ontevreden over de nieuwe cao. ‘Er is best wat toename in afval afgelopen jaar. En dat is extra werk en eigenlijk drukker werk, waarvoor we niet extra betaald krijgen. Ik heb het samen met een collega eens uitgerekend: we vervoeren per autovracht GFT ongeveer 3 ton meer. En we rijden over het algemeen twee tot drie vrachten… Dus reken maar uit wat we meer doen, voor hetzelfde loon… Gelukkig hebben we niet meer de piek zoals in het begin van corona. Er is meer een lijn in gekomen. Ik vertrouw in dat opzicht ook op onze onderhandelaren. Zij doen het heel goed en hebben eruit gehaald wat erin zat. En ze geven niet zomaar op. Wat mij wel opvalt, is dat de gemiddelde werknemer vaak alleen kijkt naar wat er in een nieuwe cao aan het eind van de maand aan loon bijkomt. Als dat loonbod niet hoog genoeg is, stemmen ze tegen. Terwijl er best ‘winst in de cao’ is op de loonschaal, terwijl het geen hard loon is. Denk aan koopkrachtbehoud en andere verbeterende afspraken.’

LEDEN AKKOORD

Inmiddels is het aan de leden voorgelegde cao-voorstel goedgekeurd door de meerderheid, waarmee de nieuwe cao een feit is. Ook bestuurder Hanan is best te spreken over de afspraken in de nieuwe cao: ’Gezien het vele werk dat de werknemers binnen deze sector het afgelopen jaar voor hun kiezen hebben gehad, had ik er graag meer uit willen halen als het gaat om loonbod. Gezien de onwerkelijke en vooral onzekere tijden waar we ons in bevinden was dit het maximaal haalbare.’

'UITEINDELIJK IS HET GELUKKIG BIJ VRIENDELIJKE ACTIES GEBLEVEN'

Deel deze pagina