PROFESSIONALISERINGSSLAG

Een mooi voorbeeld voor andere gemeenten

BINNEN TWEE JAAR EEN NIEUWE GOVERNANCE VOOR HET SPORTBEDRIJF IN EDE

Tekst en beeld: De Schrijffabriek

'ALS JE VOOR OGEN HOUDT DAT JE ELKAAR NODIG HEBT OM SAMEN DIE DOELSTELLING TE BEREIKEN, KOM JE EEN HEEL EIND.'

In Ede is de governance, het toezicht op en de samenwerking met de Stichting Sportservice Ede (SSE), in een kleine twee jaar volledig opnieuw opgezet. Daarbij is een flinke professionaliseringsslag gemaakt. ‘Daar zijn we als gemeente best trots op,’ zegt Dennis Zwartkruis, beleidsadviseur Sport bij de gemeente Ede.

Zoals bij veel gemeenten in Nederland, zijn het onderhoud en de exploitatie van de sportaccommodaties bij de gemeente Ede uitbesteed aan een partij buiten de gemeente. In Ede is dat bij Sportservice Ede. ‘Al sinds zo’n 15 jaar,’ legt Dennis uit. ‘Het zwembad, alle binnensportaccommodaties in Ede, het onderhoud van de grasvelden, de buurtsportcoaches, alle sportverenigingen, het sport-stimuleringsbeleid, echt álles op sportgebied maakt deel uit van Sportservice Ede.’

BEHOEFTE AAN MODERNE GOVERNANCE

‘Binnen de gemeente Ede hebben we de afspraak gemaakt om met onze grootste gesubsidieerde partijen de samenwerking en subsidieafspraken opnieuw te formuleren. In dat kader zijn we ook met SSE in 2018 om tafel gaan zitten.’

‘In de afgelopen jaren heeft SSE er steeds meer taken bijgekregen en is het veel groter geworden. ‘De SSE begon ooit met nog geen 10 man,’ vertelt Dennis. ‘En nu werken er 150 mensen. Het is inmiddels de belangrijkste schakel voor de gemeente om doelstellingen op het gebied van sport en bewegen te realiseren. Die wederzijdse afhankelijkheid van gemeente en Sportservice die in de loop van al die jaren is ontstaan, vroeg op een bepaald moment om goede en duidelijke afspraken over het borgen van bestuurlijke grip en goede zakelijkheid,’ legt Dennis de professionalisering verder uit. ‘Dat kan af en toe wel wringen, dus juist dát hebben we heel zorgvuldig gedaan door daar goed naar te kijken.’

REGIE

‘We hebben heel goed gekeken naar hoe het in het verleden werd geregeld en hoe we het in de toekomst willen regelen. We hebben goed nagedacht over de relatie die we met SSE hebben. De sportaccommodaties bevinden zich niet in het gemeentehuis, maar het wordt door de inwoners wel gezien als verlengstuk van de gemeente. De gemeente heeft eigenlijk de regie over de SSE weer in eigen hand genomen. Zonder daarbij op de stoel van de directeur te gaan zitten en niet te zeggen hoe dat precies moest gebeuren, maar wel met voldoende grip.’

SAMEN

In ruim anderhalf jaar een nieuwe structuur met governance opzetten is heel snel. Dennis: ‘Zo’n proces kost tijd, maar we hebben het snel gedaan. Het had misschien wel nóg sneller gekund, maar dat had veel strijd opgeleverd. Dan was het op papier misschien wel klaar geweest, maar had het geen draagkracht gehad. In Ede is veel tijd genomen voor gesprekken over hoe we het zien, en hoe alles goed op z’n plek ging vallen. En we hebben daarbij erkend dat we niet alle expertise in eigen huis hebben. Ook dat is een tip: schakel de goede mensen in. Ook dat hebben we samen gedaan.’

PROFESSIONALISERING ZWEMBAD

Tegelijk was er binnen het zwembad roep om verdere professionalisering van de organisatie. Silke van Bovene die namens de gemeente Ede hierbij betrokken was: ‘De eisen die aan een zwembad gesteld worden, zijn enorm veranderd. Denk aan Arboregels, veiligheid et cetera. De gemeente heeft de professionaliseringsslag samen met bestuur, directie en personeel van het zwembad vorm gegeven. Het nieuwe strategische plan dat hieruit voortgekomen is, omschrijft waar ze voor staan, hoe ze met elkaar omgaan en wat hun kernwaarden zijn. De werknemers hebben hiervan zelf het grootste gedeelte opgesteld. Dat kwam dus niet vanuit de managementlaag. Door gezamenlijk aan dit plan te werken, is ook de relatie en samenwerking tussen personeel en directie verbeterd. Als gemeente zijn we blij dat de professionalisering in zo’n korte tijd heeft plaatsgevonden en dat het personeel daar zelf een grote bijdrage aan heeft geleverd.’

OVERLEG MET DE FNV

De steun die de FNV daarbij bood, is belangrijk geweest. ‘We beseffen dat in dit proces allerlei verschillende belangen spelen die ook de nodige emoties met zich meebrengen. We zaten vrij snel op één lijn met de FNV,’ aldus Dennis. ‘Dat betekent ook erkennen dat je elkaar nodig hebt. Want in die tijd was de zwembadwereld nogal in rep en roer, vanwege een verdrinkingsgeval. Alles kwam onder een vergrootglas, dus het was constant zoeken naar een balans. We hebben het zoveel mogelijk gezamenlijk aangepakt en het uitgangspunt was dat er duidelijkheid kwam. Een duidelijk verhaal over hoe we met elkaar omgaan. En dat was eigenlijk het allerbelangrijkste.’

HARMONISERING CAO’S

Er wordt ook nog gekeken naar de mogelijkheden om de cao’s van zwembad en SSE gelijk te trekken. Echter is daar vooralsnog geen budget voor.

BEZOEKERSRECORD

‘We hebben het zwembad ook fysiek helemaal onder handen genomen,’ besluit Dennis. ‘Het is een veel vriendelijker en positiever bad geworden. Een open en transparant bad, zowel letterlijk als figuurlijk. En medewerkers mochten meedenken over welke faciliteiten ze in hun werk wilden. Hun wens was een drenkelingen detectiesysteem dat hen helpt met detecteren van een potentiële verdrinking. Het zwembad had vorig jaar een bezoekersrecord van meer dan 220.000 bezoekers. Daar zijn we heel trots op! Dat hebben we maar wel mooi met z’n allen gedaan.’

SPORTIEFSTE GEMEENTE

Ede wil graag in de toekomst meedingen naar de verkiezing Sportgemeente van het jaar. Dennis: ‘Dat vraagt om een sportservicepunt waar verenigingen en inwoners met vragen naartoe kunnen. Superbelangrijk als je ambities hebt om hoog te scoren in de ‘Atlas van gemeenten’. Daarin worden gemeenten op allerlei onderdelen beoordeeld. Sport en bewegen is daarin een nieuw onderdeel en omdat het in Ede gepresenteerd wordt, hopen we goed voor de dag te komen. Als je voor ogen houdt dat je elkaar nodig hebt om samen die doelstelling te bereiken, kom je een heel eind. Als gemeente laten zien dat je je sportbedrijf belangrijk vindt en eigenaarschap tonen. En daar naar handelen!’

Deel deze pagina