INTERVIEW

'WE GAAN VOOR DE CAO PAARDENSPORT'

Ingrid Koppelman nieuwe bestuurder Publiek Belang

BASISAFSPRAKEN OVER LOON, VAKANTIE EN TOESLAGEN KUNNEN WE HET BESTE MAKEN IN EEN CAO

Als bestuurder in opleiding is Ingrid Koppelman toegevoegd aan het Publiek Belang-team Sport en Bewegen. Als onderdeel van de leergang doen aankomend bestuurders ervaring op in het werkveld.

‘Ik trek samen op met bestuurder Hanan Yagoubi,’ vertelt de enthousiaste bestuurder in spé. ‘Zij is voor mij een voorbeeld voor hoe ik ook graag mijn rol als bestuurder in wil vullen: energiek, vindingrijk, mensen in hun kracht zetten. Hanan heeft mij twee trajecten gegeven om zelfstandig mee aan de slag te gaan. Een daarvan is het opzetten van een groep leden in de paardensport die ervoor willen zorgen dat er een cao komt voor medewerkers in maneges. We zijn gestart met vijf leden en de groep is groeiende.'

GEEN CAO

Tot op heden is er nooit een cao voor alle mensen werkzaam in de paardensport afgesloten. Ingrid: ‘Het gaat dan om het afspreken van arbeidsvoorwaarden voor mensen die in maneges werken. Dat zijn vaak mensen die als algemeen medewerker worden aangenomen. Hun werk is zwaar, want ze doen allerlei werkzaamheden in niet altijd even prettige omstandigheden. Ik heb bijvoorbeeld een paardrij-instructeur gesproken die al meer dan 10 jaar lesgeeft, maar nog steeds slechts het minimumloon verdient. En vaak wordt het werken in het weekend door iedereen als gewone werkdag gezien, niet extra beloond dus. Ook op zondagen werken is in de paardensport heel normaal terwijl de wet minimaal 13 vrije zondagen per jaar voorschrijft. ‘Klanten zien graag dezelfde instructeur’, zal een werkgever er eenvoudig tegenin brengen. Dat kan, maar beloon deze lesgevers er dan ook naar. Basisafspraken over loon, vakantie, toeslagen en dergelijke kunnen we het beste maken in een cao. Dan sta je als werknemer sterker in je schoenen.’

‘HOBBY’

‘Daarbij komt ook dat werken met paarden in een manege té vaak als hobby wordt gezien: ‘liefdewerk oud papier’ zo gezegd. Het is toch leuk om zo dichtbij paarden te zijn? Dat maakt dat medewerkers, zeker als ze jong zijn, zich niet hard durven maken voor goede arbeidsvoorwaarden. Omdat het paardenliefhebbers zijn, zetten medewerkers ook hun eigen belangen op een tweede plan. Werknemers hebben bijvoorbeeld zelf een paard in de manege staan, dat ze daar gratis mogen stallen omdat ze er ook werken. Om dan naar je baas te stappen en betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen, dat vraagt wel lef. Want als je paard er niet meer mag staan, omdat je je werk kwijtraakt… door dat soort gedachten en angst verandert er niet zoveel. Gelukkig zijn er leden die opstaan en zeggen: wij verdienen het respect dat hoort bij goed werkgeverschap.’

EEN LANGE WEG TE GAAN

Dat er nog geen branche-cao is, komt volgens Ingrid ook doordat nog nooit een vakbond zich sterk heeft gemaakt voor medewerkers in de maneges. Ingrid: ‘Er zijn wel onderzoeken gedaan en scripties geschreven over een mogelijke cao, of aansluiting bij een bestaande cao. Daaruit blijkt dat de wens om een cao breed gedragen is. Maar er is nog nooit een grotere groep mensen opgestaan die zegt: ‘Dit willen we en het moet goed geregeld worden in de paardensport’. We zijn nog maar net begonnen, er is nog een lange weg te gaan. Het afsluiten van een cao is iets dat werkgevers ook moeten willen. Zij zullen er het belang van in moeten zien. Bijvoorbeeld omdat het zal leiden tot een professionaliseringsslag: meer aandacht voor opleiding, werving en behoud van personeel, duurzame inzetbaarheid. En het gaat uiteindelijk ook over dierenwelzijn. Want reken maar dat het paardenwelzijn onder druk komt te staan als je te veel goedkope, niet opgeleide krachten hebt staan met tijdelijke contracten; paarden zijn heel kostbaar. Klanten vinden goed gekwalificeerd personeel heel belangrijk. Ze hechten aan hun verzorgers en instructeurs. Je wilt de branche ook aantrekkelijk houden voor toekomstig personeel. En klanten.’

PETITIE

‘Recent zijn we een online petitie gestart waarin we iedereen die enige connectie heeft in de paardensport vragen om te tekenen als ze het eens zijn met de invoering van een cao Paardensport. Bekijk de petitie op www.fnv.nl/paardensport of mail naar paardensport@fnv.nl. We leggen mensen uit hoe belangrijk het werken met paarden is. Dat eigenaren hun paard (en kinderen!) toevertrouwen aan medewerkers van een manege en dat zij er goed voor zorgen. En daarom verdienen zij een goed loon met goede arbeidsvoorwaarden. We vragen de ondertekenaars ook bij welke manege ze werken of klant zijn. Zo kunnen we verderop in het traject juist die maneges met 4 of 5 sterren bezoeken waarvan mensen getekend hebben. En het gesprek aangaan, kijken of ook de werkgevers enthousiast zijn over onze plannen. Het CBS raamt dat er in Nederland totaal 1,5 miljard euro per jaar omgaat in de paardenwereld. Na voetbal is de paardensport de sport met de grootste economische waarde. Het zijn naar schatting ruim 2.500 mensen die in Nederland bij een manege werken. Volgens Nederland Paardenland levert ieder zevende paard in Nederland een arbeidsplaats op. Een serieuze doelgroep dus waarvoor dingen serieus geregeld horen te zijn!’

'Vakbond is onmisbaar contragewicht'


Ingrid heeft gewerkt voor twee samenwerkende racketsportbonden: tafeltennis en squash. ‘Ik was daar leidinggevende van het team sportontwikkeling. Dat betekende dat we verenigingen ondersteunden in het werven van nieuwe doelgroepen. Wij ontwikkelden voor hen de passende producten en diensten, en zorgden voor de landelijke uitrol en vermarkting. Ook verzorgden we de kaderopleidingen voor trainers en bestuurders.'

Sinds juni 2019 maakt Ingrid deel uit van de nieuwe bestuurders in de FNV-leergang Aankomende Bestuurders. Ingrid: ‘Ik had het geluk dat er een ‘rondje externen’ was. Nieuwe bestuurders worden vaak binnen de FNV zelf geworven. Ik was wel lid. Dus toen ik hoorde dat men ook buiten de FNV zocht, heb ik meteen gereageerd. Ik zie de vakbond als onmisbaar contragewicht in onze samenleving. Ook de sport heeft een benaderbare vakbeweging nodig. Samen staan we sterk.’

Deel deze pagina