EEN NIEUWE CAO GEO

'AFVALSECTOR KRIJGT ER 3,75% EN 200 VASTE BANEN BIJ'

Tekst en beeld: De Schrijffabriek

ER IS EEN AFSPRAAK OM DE GENERATIEREGELING TIJDELIJK TE VERLENGEN EN TE VERBETEREN.

Bestuurder Hanan Yagoubi, die namens FNV Publiek Belang de afgelopen maanden over de cao GEO heeft onderhandeld is tevreden. ‘Het was een bijzonder moeizaam onderhandelingsproces, maar we hebben uiteindelijk gelukkig goede afspraken kunnen maken over loon en andere arbeidsvoorwaarden voor de ruim 7.000 medewerkers in de afvalverwerking.’

In het onderhandelaarsakkoord van de cao GEO (grondstoffen, energie en omgeving) krijgen medewerkers een loonsverhoging van 3,75% in een jaar én een eenmalige netto-uitkering van 125 euro. Daarnaast krijgen 200 medewerkers die een onzeker flexcontract hebben een vaste baan en worden de afspraken uit het pensioenakkoord over de zware beroepenregeling vanaf 1 januari 2021 ingevoerd.

GOEDE EERLIJKE LOONONTWIKKELING

Hanan Yagoubi, bestuurder FNV Publiek Belang: ‘Voor medewerkers in de sector was een goede, eerlijke loonontwikkeling een heel belangrijk punt. Maar die dreigde via andere verslechteringen weer terug te vloeien naar de werkgevers. Gelukkig hebben we dat met onze leden van tafel gekregen en nu ligt er een goed resultaat van 3,75%. Voor jongeren loopt de loonsverhoging zelfs op naar 6,8%. Ook zijn we tevreden over dat er 200 vaste banen bij komen.’

LOON

Inmiddels heeft de meerderheid van de leden voor het positief voorgelegde akkoord gestemd. Dat betekent dat de cao per januari 2020 ingaat voor de duur van 12 maanden. Per 1 maart 2020 hebben medewerkers daarmee een structurele loonsverhoging van 2,75% en een eenmalige uitkering van 125 euro op basis van een fulltime dienstverband ontvangen. In augustus volgt een structurele loonsverhoging van 1%. De jeugdloonschalen worden verhoogd met 2,5%; dat betekent dat het loon van een 18-jarige van 85% naar 87,5% stijgt van het volwassen loon.

NA 45 JAAR STOPPEN

In het onderhandelingsresultaat zijn ook afspraken gemaakt om gezond de eindstreep te halen. Hanan legt uit: ‘Medewerkers krijgen twee betaalde studiedagen - medewerkers in de ploegendiensten zelfs vier - voor scholing. Zo krijgen zij de mogelijkheid door te groeien naar functies met mogelijk minder fysiek en zwaar werk. Ook gaat een werkgroep de afspraken uit het pensioenakkoord verwerken, zodat deze vanaf 1 januari 2021 in kunnen gaan. Dit betekent onder andere dat er afspraken komen dat medewerkers met een zwaar beroep eerder kunnen stoppen. Ook wordt gekeken of medewerkers met meer dan 45 dienstjaren gebruik kunnen gaan maken van de tijdelijke regeling om eerder te stoppen met werken.’

MEER GRIP OP JE LOOPBAAN EN GEZONDHEID

‘Het is goed dat er afspraken komen die medewerkers meer grip geven op hun loopbaan en gezondheid. Ze werken in een sector die een zwaar beroep doet op hun fysiek met onregelmatig werk in ploegendiensten en er is een hoog risico op ongevallen. Medewerkers moeten de kans krijgen om hierin beter voor zichzelf te kunnen zorgen. Daarbij hoort ook het stoppen met werken na 45 jaar.’

VERBETERING VAN DE GENERATIEREGELING

Een van de maatregelen om gezond en productief te blijven werken tot de AOW-leeftijd is de generatieregeling. ‘Daarvoor zouden cao-partijen een alternatief bedenken,’ legt Hanan uit. ‘Met het pensioenakkoord is daar een voorzet voor gegeven. Nu het pensioenakkoord in 2020 wordt uitgewerkt, is afgesproken om de generatieregeling tijdelijk te verlengen. Maar er is ook afgesproken dat de regeling wordt verbeterd.’
‘De looptijd van de aangepaste generatieregeling is 1 jaar. Van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Dan is ook bekend hoe de maatregelen uit het pensioenakkoord uitwerken binnen de sector GEO en de cao.’

MEER VROUWEN IN DE SECTOR

‘Tot slot hebben we nog een mooie afspraak gemaakt in de nieuwe cao,’ besluit Hanan. ‘We gaan proberen meer vrouwen in de sector te krijgen. Als je kijkt naar de afvalsector, dan zie je dat het overgrote deel van de werknemers uit mannen bestaat. Slechts 15 op de 100 collega’s is vrouw. Daarom hebben we afgesproken dat dit zou moeten stijgen naar 25 vrouwen op de 100 collega’s, binnen een termijn van 5 jaar. We kunnen daarbij ondersteund worden door het O&O fonds. De afspraak is dat we een aantal pilots gaan doen om dit doel van 25 vrouwen per 100 collega’s te halen.’

Wil je de gehele cao en alle daarin gemaakte afspraken teruglezen? Kijk dan op FNV.nl/geo.

Deel deze pagina